rezervační systém Plazaro

zpět

Nápověda

Reporty

V Reportech se údaje o hostech objeví ve chvíli, kdy je jejich stav na Kartě rezervace nastaven na Ubytováno, Host odjel nebo Pronájem (dlouhodobý). Pokud je stav nastaven na Rezervováno, údaje o hostech v sekci Reporty nebudou uvedeny.

Kniha hostů

V sekci kniha hostů se nachází všichni hosté ubytovaní v ubytovacím zařízení. U každého hosta je uvedeno jméno, datum narození, stát, adresa, číslo osobního dokladu, číslo pokoje, datum příjezdu a datum odjezdu.
Všechny položky je možné filtrovat dle data (od, do) a dle tohoto nastavení také tisknout. Možné je tisknout také pouze vybrané položky.

 

Domovní kniha

V sekci domovní kniha se nachází ubytovaní cizinci (hosté, kteří nemají přiřazen jako primární stát Českou republiku) v ubytovacím zařízení. U každého hosta je uvedeno jméno, datum narození, stát, adresa, číslo osobního dokladu, číslo pokoje, datum příjezdu, datum odjezdu a důvod návštěvy. Důvody je možné nastavit v sekci Rezervace – Karta rezervace – Údaje. Tyto hodnoty jsou důležité pro cizineckou policii, které jsou předávány v reportu (exportu).
Všechny položky je možné filtrovat dle data (od, do) a dle tohoto nastavení možnost tisknout. Možné je tisknout pouze vybrané položky.
Položky je také možné exportovat do formátu UNL. Tento (UNL) formát reportu přijímá cizinecká policie.
Záznamy, které již byly vyexportovány (zaslány cizinecké policii) jsou označeny zeleným puntíkem. Nevyexportované záznamy jsou označeny šedým puntíkem.

Je možné zapnout automatické hlášení cizinců z Knihy hostů pro cizineckou policii do systému UbyPort. V sekci Nastavení – Systém – Domovní kniha je možné vyplnit údaje (které hoteliér obdrží po vyžádání u cizinecké policie), jež zajistí automatizovaný přenos údajů.

 

Poplatky

Od 1. 1. 2020 vešla v účinnost změna, která ruší dosavadní poplatky z ubytovací kapacity a poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt. Místo nich se zavádí Poplatek z pobytu viz tento článek.

Každá obec má stanovenu výši poplatku z pobytu, který má ubytovací zařízení povinnost obci odvádět za každou osobu starší 18 let, která nemá v místě ubytování hlášen trvalý pobyt. 
Nový report poplatků (tlačítko “plus”) je možné vytvořit zadáním data (od, do), kde se nutné nastavit hodnoty stanovené obcí. Dále je možné v kartě reportu (detailu) poplatků nastavit počet lůžek ubytovacího zařízení a cenu za lůžko. Cenu za lůžko stanovuje obec.
V sekci Poplatky je zobrazen seznam vložených poplatků. Poplatky je možné mazat, editovat a tisknout.

ČSÚ (Český statistický úřad)

V sekci Český statistický úřad jsou evidovány reporty pro Český statistický úřad.
Reporty je možné vytvářet (tlačítko “plus”), mazat a editovat.
V okně nový report pro ČSÚ je možné nastavit typ (měsíční, čtvrtletní), výběr měsíce nebo čtvrtletí a rok.
Při editaci reportu je zobrazeno nové okno graficky vypadající obdobně, jako fyzický formulář. V tomto okně lze editovat údaje dotazníku o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních. Tento dotazník je následně odesílán Českému statistickému úřadu. Předvyplněno je zde maximum informací pro co nejpohodlnější vyplňování.

Do reportu pro ČSÚ jsou započítávány rezervace ve stavu Ubytováno, Host odjel a Pronájem (dlouhodobý).