rezervační systém Plazaro

zpět

Nápověda

Pokladna

Pokladna

Sekce pokladna slouží ke grafickému znázornění finanční skutečnosti v pokladně ubytovacího zařízení (v různých měnách).
Do pokladny je možné vložit finanční částku částku (v různých měnách). Z pokladny je možné vybrat finanční částku (v různých měnách). Sekce pokladna zobrazuje součet finančních částek (v různých měnách).
V sekci pokladna je možné filtrovat pohyby v pokladně (doklady) dle data (od, do), typu a měny.
Jednotlivé doklady je možné mazat nebo editovat. Záleží na typu pohybu (vklad, výběr, faktura atp.).
Doklady je také možné řadit dle čísla, data vystavení dokladu, součet částek v hotovosti, poznámky, uživatele, který doklad vystavil.
Pokladna disponuje funkcí směnárny, kde je možné vyměňovat valuty v případě, že jimi ubytovací zařízení disponuje. Zde je možné zadat finanční částku a dále z jaké měny do jaké měny jsou valuty převáděny. Okno směnárny zobrazuje směnný kurz dle nastavených měn a výslednou částku ve zvolené měně.

 

Doklady

Sekce Doklady slouží ke zobrazení veškerých vystavených dokladů ubytovacího zařízení (např. faktury, účtenky atp.). Je zde indikováno ne/uhrazení dokladu (účtu).

Vytvořit doklad: Je možné vytvořit doklad (tlačítko “plus”).
Následně v kartě faktury je možné v části fakturační údaje vybrat typ vystavovaného dokladu (faktura, zálohová faktura, proforma faktura, účtenka), způsob platby (hotovost, převod, platební karta, online), měnu a jazyk dokladu. V části příjemce je možné vyplnit údaje o hostovi či firmě a dále zadat položky dokladu. Suma finančních částek je počítána automaticky. Dále je možné k dokladu přidat poznámku, doklad tisknout, zobrazit (a zde z náhledu dále tisknout, stáhnout PDF), zaplatit, smazat a editovat. V detailu editace dokladu jsou zobrazeny informace dle povahy editovaného dokladu.

Po úhradě dokladu typu Zálohová faktura systém automaticky nabídne vytvoření daňového dokladu (pouze u plátců DPH).

Tisk vybraných dokladů: Pomocí tlačítek vlevo u každého dokladu je možné vybrat více dokladů a tyto vybrané doklady hromadně tisknout.

Filtr dokladů: Doklady je možné filtrovat dle data (od, do), variabilního symbolu, příjemce, měny a typu platby.

Řazení dokladů: Doklady je možné řadit dle čísla dokladu, příjemce, typu platby, data vystavení, data uznatelného zdanitelného plnění, data splatnosti, variabilního symbolu, částky celkem (v různých měnách), uživatelů, kteří doklad vystavil.
Dále je možné doklad tisknout, zobrazit (a zde z náhledu dále tisknout, stáhnout PDF), smazat a editovat. V detailu editace dokladu jsou zobrazeny informace dle povahy editovaného dokladu.

Uzávěrky

Sekce uzávěrky slouží k předání pokladny (skutečný stav pokladny) mezi recepčními (předávající, přebírající uživatelé).
Při vytváření uzávěrky (tlačítko “plus”) je možné nastavit přebírající osobu (předávající osoba je nastavena automaticky), stav pokladny (v různých měnách). Automaticky jsou zobrazovány finanční částky "v pokladně má být" a "rozdíl" (v různých měnách). Dále je zde uvedeno datum a čas vyhotovování dané uzávěrky. Uzávěrku je možné vytvořit tlačítkem “uložit”.

Uzávěrky dokladů

Sekce uzávěrky dokladů slouží k vytvoření výstupu pro účetnictví. Jedná se o přehledy dokladů rozdělených dle nejrůznějších kritérií, pro co nejsnazší zaúčtovávání.