rezervační systém Plazaro

zpět

Poplatek z pobytu

14.1.2020

V účinnost vešla novela zákona o místních poplatcích, čímž se ruší stávající Poplatek z ubytovací kapacity a Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a zavádí se poplatek nazvaný Poplatek z pobytu.

Poplatek z pobytu

Od 1. 1. 2020 je účinná novela zákona o místních poplatcích, čímž se ruší stávající Poplatek z ubytovací kapacity a Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a zavádí se poplatek nazvaný Poplatek z pobytu.

Konkrétní část zákonného znění najdete zde. Na základě tohoto mohou obce vydat nové obecně závazné vyhlášky (nebo změnit vyhlášky stávající), které budou blíže specifikovat výši poplatků atp.

Kdo?
Poplatníkem poplatku je každý host starší 18 let, který nemá v místě ubytování hlášen trvalý pobyt. 
Plátcem je poskytovatel úplatného pobytu, který je povinen vybrat poplatek od poplatníka, tj. ubytovatel, tj. ubytovací zařízení.
 
Co?
Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů.
 
Kolik?
Sazba poplatku je upravena vyhláškou dané obce.
Sazba se vynásobí počtem započatých dní pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.

Změny v Plazaru:

  • Přejmenován poplatek Poplatek z ubytovací kapacity na Poplatek z pobytu.
  • Poplatek z pobytu se započítává u hostů, kteří: nejsou vyplněni (prázdné políčko Host v Kartě rezervace), nebo nemají vyplněné datum narození, nebo dle data narození dovršili 18 let.

Nyní je z Vaší strany potřeba deaktivovat poplatek Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobytnastavit správnou cenu Poplatku z pobytu a nastavit zobrazování Poplatku z pobytu v dokladech.