rezervační systém Plazaro

zpět

Nápověda

Sklad

Doklady

Sekce doklady slouží ke zobrazení veškerých vystavených dokladů vztahujích se ke skladu (příjem, výdej, převod, spotřeba, odtížení).

Vytvořit doklad: Vytvořit doklad je možné (tlačítko “plus”). Nastavit typ dokladu (příjem, převod, spotřeba, odtížení), dodavatele (výběr ze seznamu dodavatelů ubytovacímu zařízení), sklad (je-li nastaveno více skladů), datum vystavení, způsob platby (hotovost, převod, platební karta). Dále je možné přidávat položky (název, množstevní jednotka, množství, kupní cena, prodejní cena v různých měnách a výše DPH). U každé položky je zobrazena výsledná cena a možnost položku smazat. Dále je možné přidávat další položky. V pravém dolním rohu je zobrazena celková cena za všechny položky v tomto dokladu.
Vytvořené doklady lze tisknout. Doklady vytvořené automaticky systémem na základě jiné akce (například prodej zboží) nelze editovat. Doklady vytvořené manuálně v této sekci editovat lze.
Automatické skladové doklady jsou vytvářeny například tak, že je prodán nápoj z minibaru. Tímto úkonem se automaticky vytvoří převodka z “hlavního skladu” do skladu “minibar” a dále je ihned vytvořena výdejka, protože bylo zboží prodáno.

Filtrování dokladů: Doklady je možné filtrovat dle čísla, pohybu, ze skladu, na sklad, data vystavení a uživatele, který doklad vystavil.

Položky

Sekce položky slouží ke zobrazení veškerých položek skladu ubytovacího zařízení.
Každá položka disponuje těmito údaji a dle nich je možné položky řadit: název, jednotka, prodejní cena v různých měnách, zobrazovat/nezobrazovat položku.
Každou položku je možné upravit, kdy je možné nastavit cenu v různých měnách a také je možné nastavit, zda tuto položku zobrazovat nebo nezobrazovat v nabídce.
Ne/zobrazovat v nabídce znamená ne/zobrazovat položku v “kartě rezervací” při vyhledávání zboží. Dále toto ne/zobrazování položky funguje i pro sekci Sklad – Obraty. Informace ze sekce Sklad – Obraty slouží pro provádění inventury.

Přidávání položky skladu: Novou položku do skladu lze vytvořit/přidat v sekci Sklad – Doklady – Vytvořit doklad s nastavením typu “příjem” a místo výběru již vložené položky vytvořit (vepsat) položku novou.

Obraty

Sekce obraty slouží ke zobrazení veškerých položek skladu. Každá položka se skládá z názvu, množství (počáteční stav, příjem, výdej, spotřeba, odskladnění, koncový stav), průměrné ceny (nákup, prodej), celkového obratu (nákup, prodej, zisk).
Tabulka zobrazuje celkové součty.
Položky je možné filtrovat dle data (od, do) a dle skladu (je možné používat více skladů).
Tisknout je možné obrat nebo inventuru ve zvoleném období.

Inventura: Inventruru je možné vytvořit v sekci Sklad – Obraty – Tisk – Obraty. Výsledkem je vygenerované PDF k tisku dle zvoleného časového období (od, do).

Sklady

Sekce sklady slouží ke zobrazení a nastavování skladů ubytovacího zařízení. Je možné sklady přidávat (tlačítko “plus”), mazat i editovat.
V kartě skladu je možné editovat název skladu, typ skladu (hlavní, recepce, pokoj) a možnosti, zda se jedná o výchozí sklad či nikoli a dále, zda nabízet zboží v hotelovém účtu či nikoli.
Sklad na pokoji nejčastěji bývá minibar.

Dodavatelé

V sekci dodavatelé je zobrazen seznam dodavatelů ubytovacího zařízení. Dodavatele je možné přidávat (tlačítko “plus”), editovat a mazat.
V kartě dodavatele je možné editovat název dodavatele, adresu dodavatele (ulice a číslo, PSČ, stát), kontaktní osobu, e-mail, telefon, fax a mobil.