hotel management system Plazaro

back

Help

Prodej

Prodej

Sekce prodej slouží k prodeji služeb či zboží hostům nebo zákazníkům ubytovacího zařízení.
Karta volného prodeje je rozdělena na dvě části. Na otevřené účty a uzavřené účty. Ve spodní části okna je možné přidávat (otevírat) jednotlivé účty vyplněním názvu účtu a stisknutím tlačítka “přidat”. Po rozkliknutí názvu účtu je možné přidávat jednotlivé položky, jež má ubytovací zařízení na skladě (tyto položky jsou při vepisování našeptávány), kdy je možné nabízené položky vybrat ze seznamu položek a nebo přidat libovolnou položku. Úhrada pak probíhá prostřednictvím tlačítek "Hotově" nebo "Kartou".
U každé jednotlivé položky lze vyplnit či vybrat název položky, cenu, počet kusů, výši sazby DPH. Vedle těchto údajů je zobrazena vypočtená částka celkem a tlačítko “koše” pro smazání této položky. Informace z této části systému jsou dále zpracovávány pro statistiky.

Otevřené účty: Otevřené účty je možné uhradit v různých měnách hotově a nebo platební kartou nebo daný účet smazat (tlačítko “koš”). Po uhrazení daného účtu se tento účet přesune do sekce uzavřené účty.
Ze sekce uzavřené účty je možné jednotlivé účty vytisknout.
U každého uzavřeného účtu je zobrazena informace kdy a kdo (který uživatel systému Plazaro) tento účet uzavřel.