hotel management system Plazaro

back

HotelStorno: nový produkt v oblasti hoteliérství

5.5.2017

Online rezervační a recepční hotelový systém Plazaro ve spolupráci s ERV Evropskou pojišťovnou rozšiřují pro hotelové hosty nabídku služeb o pojištění proti zrušení rezervace.

HotelStorno: nový produkt v oblasti hoteliérství

Online rezervační a recepční hotelový systém Plazaro ve spolupráci s ERV Evropskou pojišťovnou rozšiřují pro hotelové hosty nabídku služeb o pojištění proti zrušení rezervace. Produkt s názvem HotelStorno pomáhá ubytovacím zařízením v České republice zkvalitnit služby poskytované zákazníkům.

Plazaro ve spolupráci s ERV Evropskou pojišťovnou rozšířilo nabídku služeb. Nová služba HotelStorno umožní klientům jednoduchým způsobem pojistit rezervaci proti zrušení. Klient nepřijde o své finanční prostředky, pokud bude nucen stornovat objednané ubytování z důvodu onemocnění, či úrazu svého, nebo blízkého člena rodiny, dále nezaviněné ztráty zaměstnání, rozvodového řízení, konání opravné zkoušky ve škole či rozsáhlého poškození bydliště. Pojistná ochrana je velmi široká a může obsahovat i odpovědnost za případné škody, které klient v hotelu napáchá během svého pobytu.

Nabídka pojištění proti zrušení pobytu ze strany hosta je na území ČR novou službou. Zkušenosti ze zahraničí však jasně ukazují, že se jedná o žádaný produkt, jenž si získává čím dál více klientů. Očekáváme, že i v ČR bude služba oblíbená, protože hotelovým hostům umožňuje šetřit finanční prostředky a hotelům nabízí kvalitní nástroj podpory prodeje,” říká Oldřich Kotík z vývojového týmu Plazara.

Plazaro umožňuje ubytovacím zařízením zpřístupnit službu HotelStorno pro své hosty, kteří si budou moci pojištění uzavřít již v rámci on-line rezervace. O sjednaném pojištění bude okamžitě informován jak hotel v Kartě rezervace, tak i pojišťovna. V případě plnění pojištění bude postupováno ze strany pojišťovny v souladu se smluvními podmínkami, se kterými klient v době uzavírání pojištění souhlasil.


Rozhovor o produktu HoteluStorno se zástupcem Plazara a ERV Evropské pojišťovny.


Z čeho jste vycházeli při vývoji produktu HotelStorno?

Oldřich Kotík, vedoucí vývojového týmu Plazaro:

S návrhem na představení produktu HotelStorno v ČR nás oslovila pojišťovna ERV. Námět na rozšíření služeb Plazara o produkt HotelStorno, která hoteliérům umožní předcházet nepříjemným situacím a podpořit jejich business nás zaujala. Chopili jsem se podnětu a společně s pojišťovnou rozšířili nabídku systému Plazaro. V rámci vývoje Plazara se řídíme myšlenkou, aby systém sloužil svým uživatelům, a nikoliv opačně. Proto i u této nové služby je na posouzení hoteliérů, zda si ji, formou modulu, chtějí aktivovat. Výhoda Plazara a jeho modulů spočívá v tom, že hoteliérúm umožňuje používat právě ty služby, které dané ubytovací zařízení potřebuje, což je pro hotel levnější. V zahraničí pojištění proti stornu již úspěšně funguje. Jsme rádi, že jej jako první uvádíme na český trh.

Mgr. Jan Groll, vedoucí oddělení alternativních produktů ERV Evropské pojišťovny:

Při vývoji produktu a obchodního modelu jsme intenzivně spolupracovali s našimi rakouskými kolegy, kde pojištění úspěšně funguje více než 10 let. Zejména pro alpské hotely a penziony se stala nabídka pojištění naprostým standardem služeb. Rovněž jsme spolupracovali s Asociací hotelů a restaurací ČR, jejíž jsme se stali řádným členem. Z průzkumu mezi jejími členy jsme získali potřebné informace k nastavení parametrů nového produktu.

 

Proč pojištění storna nabízet?

Oldřich Kotík, vedoucí vývojového týmu Plazato:

Předně mohou hotely elegantně předcházet nepříjemným situacím, kdy host zruší svou rezervaci. Uvážíme-li, že služba je postavena tak, aby ubytovacím zařízením přinesla provize ze strany ERV za zprostředkování služby, která se pohybujem mezi 10-15 % z uzavřených pojištění. Jsme přesvědčeni, že ubytovací zařízení nemají co ztratit. Administrativní záležitosti vyřídí systém Plazaro, který umožní hostům již při online rezervaci ubytování HotelStorno uzavřít.

Mgr. Jan Groll, vedoucí oddělení alternativních produktů ERV Evropské pojišťovny:

Výhod produktu je hned několik. Prodej pojištění storna rezervace je rozšířením služeb pro zákazníky a slouží jako nový marketingový nástroj podpory prodeje. Hotely díky jeho prodeji získají dodatečný příjem v podobě provize za sjednané pojištění a předcházejí nepříjemným situacím v případě zrušení ubytování a účtování storno poplatků.

 

Jak služba v rámci Plaza funguje a kolik stojí?

Oldřich Kotík, vedoucí vývojového týmu Plazato:

Každý klient systému Plazaro si může od května 2017 na základě vlastního rozhodnutí službu HotelStorno aktivovat. Hotelovým hostům se následně při on-line rezervaci objeví možnost pojištění proti stornu. Pokud host pojištění využije a zřídí si jej, Plazaro vše administrativně automaticky zpracuje. Aktivace nové služby (modulu) HotelStorno v systému Plazaro je pro ubytovací zařízení zpoplatněné částkou 50 Kč měsíčně. Jedná se o prostředky, které slouží k pokrytí nákladů na vývoj a údržbu tohoto modulu. Ubytovací zařízení za zprostředkování pojištění pro hosty získávají provize od pojišťovny ERV, tudíž na nové službě profitují a zároveň předcházejí nepříjemným situacím při vyřizování storno poplatků od hostů.

Mgr. Jan Groll, vedoucí oddělení alternativních produktů ERV Evropské pojišťovny:

V naší nabídce existují tři varianty HotelStorna – Basic, Standard a Optimal. V případě zrušení rezervace každá z nich obsahuje limity nastavené na výši celkové ceny ubytovacích služeb. Varianta Standard je oproti variantě Basic rozšířena o odpovědnost za škody v ubytovacím zařízení. Komplexní varianta Optimal dále obsahuje i pokrytí nevyužité dovolené. Cena je vypočítána férově v rozmezí 4–6 % z celkové ceny ubytovacích služeb. V Plazaru budeme z počátku využívat variantu Standard.

 

Když si službu v Plazaru objednám, musím ji využívat pořád?

Oldřich Kotík, vedoucí vývojového týmu Plazaro:

Pokud hotel potřebuje službu, například krátkodobě, deaktivovat, je to možné učinit velice jednoduše v nastavení modulů. Opětovná aktivace služby je opět otázkou několika kliknutí.

 

Na co se pojištění HotelStorno vztahuje?

Mgr. Jan Groll, vedoucí oddělení alternativních produktů ERV Evropské pojišťovny:

Pojištění lze uplatnit v případě akutního onemocnění či úrazu klienta nebo jeho nejbližšího příbuzného, nezaviněné ztráty zaměstnání, rozvodového řízení, konání opravné zkoušky ve škole či rozsáhlého poškození bydliště klienta. Pojistná ochrana je velmi široká a může obsahovat i odpovědnost za případné škody, které klient v hotelu napáchá během svého pobytu. Klientovi ERV Evropská hradí 1 000 Kč za každý den nevyužité dovolené z důvodu akutního nemoci.

Oficiální PDF dokument ERV Evropské pojišťovny pro ubytovací zařízení ke stažení zde.

Oficiální PDF dokument ERV Evropské pojišťovny určený pro hosty ke stažení zde.